Zestawy kominowe typu KOMINUS z blachy stalowej kwasoodpornej i żaroodpornej przeznaczone są do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych olejem opałowym, gazem, drewnem i ekologicznymi paliwami stałymi.

Dobór materiału, konstrukcja oraz procesy technologiczne stosowane przy produkcji mają na celu dostosowanie parametrów przewodu spalinowego do zmiennych warunków pracy oraz różnej temperatury spalin.

Rury i kształtki systemu kominowego produkowane są w różnych średnicach i długościach, w grubościach ścianek od 0,5 mm do 1 mm.

Elementy systemu łączone są w systemie kielichowym. Dzięki takiemu połączeniu konstrukcja wkładu kominowego jest sztywna a połączenia szczelne.

Przykładowe zestawy kominowe pokazuje rysunek poniżej.